Çocuk Nörolojisinde Tanı Yöntemleri

Çocuk nörolojisi kapsamı içine giren hastalıkların çoğunda bazı tetkikler gerekli olabilir. En sık kullanılan tanıda yardımcı testlerin başında EEG (Elektroensefalografi) gelmektedir.

Beynin yapısal durumunun incelenmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MRG-EMAR diye de bilinir) ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılmaktadır.

MRG çekimi sırasında hastalar radyasyona maruz kalmaz ancak BT tetkiki sırasında kalırlar. Kas ve sinir hastalıklarını incelemek amacıyla EMG (elektromiyografi ) kullanılır.

Altta yatan neden araştırılırken ayırıcı tanıdaki bazı hastalıkların dışlanması için ya da beyni etkileyen nörometabolik hastalıkların tanınması için metabolik tarama testleri kullanılır. Şehrimizde bu testleri yapan resmi bir kurum yoktur.