Makrosefali

Makrosefali nedir?

Makrosefali (küçük baş çevresi) yaşa ve cinsiyete göre ortalamanın 2 standard sapmanın üzerinde olmasına makrosefali denir.

Yenidoğan bebekte baş çevresi ortalama 35 cm’dir (min:32 cm-maksimum:37 cm )

Hafif baş çevresi büyüklüğü genellikle aileseldir ve çocuklar normal gelişime sahip olurlar.

Normalin çok üzerinde baş büyümesi olduğunda bazı hastalıklardan kuşkulanılmalıdır. Özellikle hidroseli yani kafa içi basınç artışından kuşkulanılmalı ve bu yönde hasta değerlendirilmelidir. Kafa içinde yer kaplayan kitle, kist benzeri yapılar, doğuştan beyin omurilik sıvı akışını önleyen darlıklar gibi nedenler hidrosefaliye neden olur.

Otistik spektrum bozukluklarına genellikle makrosefali eşlik eder. Nörofibromatosis gibi vücutta sütlü kahverengi lekelerle giden durumlarda da makrosefali görülebilir.

Kromozomal bozukluklar, genetik nedenlerle ve bazı nörometabolik hastalıklarda megalensefali yani büyük baş çevresi görülebilir.