Hareket Bozuklukları

İstem dışı hareketler çoğunlukla basal ganglia yani beynin içerisinde yer alan çekirdeklerin ve bağlantılarının bozukluğundan kaynaklanır.

İstem dışı hareketlerin tanısı görsel olarak konacağından bahsedilen hareketin muayene sırasında gözlenmesi ya da video kayıtlarının izlenmesi tanıda çok yardımcıdır.

Hareketin niteliğine göre distoni, kore, atetoz, ballismus gibi isimlendirilirler.

İlaç kullanım öyküsü, tik bozuklukları, otizme eşlik eden tekrarlayıcı hareketler, genetik hareket bozuklukları, migren eş değeri durumlar ve epilepsi ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir.