Mikrosefali

Mikrosefali nedir?

Mikrosefali (küçük baş çevresi) yaşa ve cinsiyete göre ortalamanın 2 standard sapma altında olmasına denir.

Yenidoğan bebekte baş çevresi ortalama 35 cm’dir (min:32 cm-maksimum:37 cm )

Bebeklerde ilk aylarda 1,5 cm daha sonra aylık ortalama 1 cm baş çevresinde büyüme beklenir. Yıllık baş çevresi büyüme oranı 12 cm civarıdır.

Baş çevresinin küçük olması ailesel nedenli olabileceği gibi çeşitli Seckel sendomu gibi genetik hastalıklara, beynin gelişim bozukluklarına, nörometabolik hastalıklara ya da anne karnında geçirilmiş TORCH enfeksiyonlarına bağlı olabilir. Ayrıca primer mikrosefaliler otozomal resesif (genetik kökenli ) geçişlidirler.

Erken bebeklikte aşırı küçük baş çevresi varsa, hastanın gelişiminde gerilik ya da nöbetler mikrosefaliye eşlik ediyorsa mutlaka çocuk nörolojisi tarafından değerlendirilmelidir.