Riskli Bebek İzlemi

Riskli bebekler gelişim geriliği olma riski taşıyan bebeklerdir.

Riskli bebeklerin nörolojik açıdan izlemi bebeklerin gelişim geriliklerinin erken saptanıp erken tedavisine olanak sağlar. Riskli bebekleri mutlaka çocuk nörolojisi uzmanı görmeli ve izlemelidir.

Prematüreler (Normalde doğması gerekenden erken ve küçük doğanlar)

İkiz ya da çoğul gebelikler sonrası doğanlar

Normal zamanda doğmasına karşın düşük doğum ağırlığı ile doğanlar

Doğum sırasında kordon dolanması, kaka yutması gibi nedenlerle ya da başka nedenlere bağlı solunum sıkıntısı yaşayanlar

Yoğun bakım ünitelerinde yatmak zorunda kalanlar; yoğun bakım ünitelerinde sepsis, menenjit gibi enfeksiyon geçirenler, sarılık nedeniyle kan değişimi yapılanlar, beyin kanaması olanlar

Gebelik sırasında annede hipertansiyon, diabet, enfeksiyon, ilaç kullanım öyküsü olanlar

Doğum öncesi ya da doğum sonrasında saptanmış beyin gelişim anormalliği olan bebekler riskli bebeklerdir.