Ataksiler

Ataksi (dengesizlik) hareket ve denge arasındaki koordinasyon bozukluğundan kaynaklanan dengesizliği, sakarlığı tanımlamak için kullanılır. Yürüyüş bozukluğunun yanı sıra ellerde titreme, konuşmada bozukluk, gözlerde titreme gözlenir.

Çocuklarda akut ataksi en sık enfeksiyona bağlı olurken kronik ve ilerleyici olmayan ataksinin nedeni serebral palsidir. Akut atakside kafa içinde yer kaplayan kitleler, beynin ve beyinciğin enfeksiyonları, sinir iltihapları akıldan çıkarılmamalıdır.

Kronik ataksiler bazı genetik sendomlara (Friedreich ataksisi gibi) Dandy walker malformasyonu ve genetik geçişli ataksilere bağlı olabileceği gibi intermitan (epizodik ataksiler) yani aralıklı olup geçen ataksiler metabolik hastalıklara ve genetik geçişli ataksilere bağlı olabilir. Beyinciğin yapısal gelişim bozuklukları da ataksiye neden olur.

Ataksili bir çocuğun en kısa zamanda ayrıntılı nörolojik muayenesinin yapılarak tanıya yönelik testlerinin yapılması gerekir.