Kimlere EEG Çekilmelidir?

 • İlk kez ateşsiz nöbet geçirenlere
 • Komplike ateşli nöbet geçiren hastalara
 • Epilepsi hastalarına izlem boyunca aralıklarla
 • Anti epileptik ilaç kullanan hastalarda ilaç kesimi öncesi
 • Baş ağrısı yakınması olan bireylere
 • Bayılma yakınması olanlarda epilepsiden ayırt edebilmek amacıyla
 • Öğrenme güçlüğü veya özgül öğrenme güçlüğü olan hastalara
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanlara
 • Konuşma bozukluğu olanlara
 • Otizmli bireylere
 • Gerçek nöbet, yalancı nöbet ayrımı yapabilmek amacıyla
 • Tik veya hareket bozukluğu olanlarda epilepsiden ayırt edebilmek amacıyla
 • Gece terörü olan çocuklarda, korku ataklarında epilepsiden ayırt edebilmek amacıyla EEG çekilmeli ve çocuk nörolojisi hekimi tarafından değerlendirilmelidir.