Demiyelinizan Hastalıklar

Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları sinir hücrelerini çevreleyen miyelin kılıfın infeksiyöz, otoimmun, toksik, metabolik ve vasküler nedenlerle bozulması sonucu ortaya çıkar. En sık rastlanılan tablo otoimmun itihabi durumlardır.

Erişkinde daha çok multipl skleroz (MS) görülürken çocukluk çağında ADEM (akut demiyelinizan ensefalomiyelit) denilen tablo özellikle enfeksiyonlardan sonra görülebilir. Boğmaca, kızıl, kızamık, kızamıkçık ve su çiçeği dışında mikoplasma, herpes virüs gibi etkenler de ADEM tablosuna yol açabilir.

ADEM beynin çeşitli bölgelerini aynı anda etkileyebileceğinden bilinç değişikliği, huzursuzluk, aşırı ağlama, baş ağrısı, nöbetler görülebilir. Tutulum yerine göre güç kaybı, pareziler, paresteziler şaşılık, çift görme, görme kaybı, papilödem görülebilir.

Tanıda özellikle kontrastlı beyin MRG görüntüleme önemlidir. ADEM’de beyaz cevherde geniş simetrik olma eğiliminde kontrast tutan lezyonların yanı sıra gri cevher etkilenmesi de olur.

Klinik izole sendrom, Devic Hastalığı, Transvers miyelit merkezi sinir sisteminin diğer demiyelinizan hastalıklarındandır.

Tedavi öncesi iyi bir ayırıcı tanı ile Lyme hastalığı gibi enfeksiyonlar, genetik kökenli lökodistrofiler, vitamin eksiklikleri ve diğer hastalıklar dışlanmalı ve uygun tedavi verilmelidir. Atak tedavisi sonrası idame tedavilere gerek duyulabilir. Demiyelinizan hastalıklar tedavi süreci ve sonrasında yakın izlem gerektirir.