Dikkat Eksikliği Ve Epilepsi

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu - DEHB dikkat sorunları aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle kendini gösteren bir bozukluktur. Üç tipi vardır. Hastalarda sadece dikkat eksikliği, sadece hiperaktivite ya da ikisi birlikte olabilir.

DEHB görülme sıklığı nedir ?

Toplumda görülme sıklığı oldukça yüksektir; %5-7 oranında saptanır.

Epilepsi hastalarında dikkat eksikliği daha sık mı ortaya çıkmaktadır?

Evet, epilepsi hastalarında DEHB daha sık görülmektedir. Ancak bazen dikkat eksikliği olarak düşünülen durumlar gerçek dikkat eksikliği değil de epilepsiyle ilişkili olabilir. Örneğin; dalma nöbetleri olan hastalarda dalmanın nedeni ilgisizlik değil de gerçek nöbetlerdir.

Dikkat eksikliği olanlarda EEGde bozukluğu görülme oranı yüksek midir?

Evet, DEHB olanlarda EEG bozukluğu daha fazla görülür. Bu hastaların bir kısmında da ilerleyen dönemde nöbet görülebilir. Nöbet öyküsü olan ya da nörolojik sorunu da olan hastaların çocuk nörolojisi hekimi tarafından değerlendirilmesinde yarar vardır.

DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar epilepsi hastalarında kullanılabilir mi?

DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların nöbet tetikleyici etkisi olduğundan dikkatli olunmalıdır. EEG çekilip epilepsi ile ilgili klinik durumu değerlendirildikten sonra anti epileptik ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Epilepsi hastaların DEHB ilaç tedavisi öncesi mutlaka çocuk nörolojisi hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekir.