Görme Bozuklukları

Çocuklarda şaşılık, çift görme, göz kayması, görme kaybı gibi sorunlar ani başlangıçlı ya da uzun süreli olmasına göre çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

Erken doğum öyküsü olan ya da doğumun hemen sonrasında kan şekeri düşüklüğü yaşayan bebeklerde görme kaybı ya da şaşılık riski yüksektir. Kalıtsal metabolik hastalıklarda, mitokondriyal hastalıklarda korneada matlaşma, göz kayması, göz kapağında düşüklük, görmede azalma, katarakt gibi çeşitli göz bulguları gözlenebilir.

Ani gelişen görme kaybı, şaşılık, ya da çift görme gibi yakınmalarda mutlaka çocuk nörolojisine başvurulmalı kafa içinde yer kaplayan oluşumlar, beynin demiyelinizan hastalıkları ya da kas sinir kavşağı hastalıklarından kuşkulanılmalı ve bu doğrultuda tetkikler planlanmalıdır.

Görmede azalma, gözün önünden renkli ya da siyah beyaz geçen nesneler olması, büyük ya da küçük görme gibi bulgular epilepsi bulguları olabileceği gibi başka nedenlerden de kaynaklanabilir.

Göz yakınması olna hastaların çocuk nörolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.