İdyopatik İntrakranyal Hipertansiyon (Psödotümör Serebri)

Kafa içinde gerçek bir kitle, yer kaplayan oluşum ya da gerçek bir hidrosefali olmadan basıncın artması durumuna denir. Erişkinlerde ve çocuklarda görülebilir.

Baş ağrısı, kusma, şaşılık, çift görme, görme azlığı, gibi belirtileri vardır. Göz siniri ödemi (papilödem) en önemli bulgudur.

Altta yatan nedenlerin başında şişmanlık, kortizon kullanımı, kansızlık, vitamin eksiklikleri ve A vitamini kullanımı gelmektedir.

Acil olarak beyin nörogörüntüleme (MRG) çalışmaları yapılmalıdır. Normal MRG sonrası LP ile BOS basıncı ölçülmeldir. Yeni tanı ölçütlerine göre BOS basıncı 280 mmhg üzerinde ise tanı konur.

Tedavi edilmeyen ya da uzun süren papilödem görme kaybına yol açabilir.

En kısa sürede tanınıp BOS basıncının düşürülmesi ne yönnlik tedaviler planlanmalıdır.