Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu (DİSPRAKSİ)

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu mu? Sakar Çocuk mu?

Dispraksi ya da eski tanımla sakar çocuk sendromu ile eş anlamlı kullanılabilir.

%10 civarında görülme sıklığı ile her sınıfta 1 çocukta gelişimsel koordinasyon bozukluğu olduğu söylenebilir.

Hastaların tipik olarak ayakkabı bağlama, düğme ilikleme, atılan topu yakalama gibi kaba ve ince motor becerileri yaşıtlarından geridir. Sık sık takılıp düşerler. Takım oyunlarında beceriksizdirler. Hareket etmeyi sevmezler. Yazıları kötüdür, bakarak kopyalama becerileri zayıftır. Özel öğrenme güçlüğü, özel okuma bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sık eşlik eder.

Erken tanı ile erken müdahale programları mümkündür. Çocuğunuzun becerilerinde zayıflık ya da gerilik olduğunu düşünüyorsanız çocuk nörolojisi uzmanına başvurunuz.