Prematüre Bebek İzlemi

Prematüre Bebek İzlemi

Normal zamanında doğum 37 ve 42 haftalar arasında gerçekleşen doğumlardır. Eğer doğum 37 haftanın altında gerçekleşmişse prematüre bebek denir.

Prematüre bebeklerde serebral palsi yani beyin felci gelişme oranı doğum ağırlığı ve gebelik haftası düştükçe artar.

SP (beyin felci) Riski:

• 1000 gr altında doğanlarda, hayatta kalanlarda görülme oranı: 1000 yaşayan bebekte 90 vaka iken 2500 gr üzerinde doğanlarda 1000 yaşayan bebekte 1-5 vakadır.
• 28 hafta altında : 72-86 /1000 28-31 haftalarda : 32-60/1000, 32-36 hf: 5-6 /1000 ‘ dir.
• 37 haftanın altında doğan her bebek riskli bebek kabul edilmeli, olası sorunların önceden saptanıp tedavisinin erken başlanması için çocuk nörolojisi tarafından izlenmelidir.
• Erken tedavi gelişmekte olan bebek beyninde daha hızlı ve daha etkili uyarı yapar.