Gelişim Geriliği

Nöromotor Gelişim geriliği nedir?

Hastanın yaşıtlarına göre geri olması ya da standardize edilmiş referans testlere ortalamanın altında olmasına denir.

Yaygın (global) gelişim geriliği nedir?

Kaba motor, ince motor, dil/konuşma, bilişsel ve sosyal/kişisel gelişim alanlarının 2 veya daha fazlasında belirgin gerilik olmasıdır.

Gelişim geriliği demek zihinsel gerilik demek midir?

Hayır zeka geriliği ya da zihinsel gerilik demek değildir. Yaygın gelişim geriliği olan bir hastanın zekası normal olabilir. Örneğin yaygın gelişim geriliği olan kas hastaları ya da serebral palsi hastalarının zekası normal sınırlar içerisinde olabilir.

Zihinsel gerilik tanısı kaç yaştan itibaren konabilir?

Zihinsel gerilik tanısı zeka testlerinin güvenilir olarak uygulanabildiği yaşlarda, çoğunlukla beş yaş sonrası konur.

Gelişim geriliği erken tanınabilir mi?

Gelişim geriliği iyi bir öykü ve nörolojik muayeneyle saptanabilir. Ayrıca DENVER gelişimsel tarama testi ya da AGTE gibi testlerle de tanınabilir.

Ne zaman gelişim geriliğinden kuşkulanılmalıdır?

Çocuğunuzun yaşıtlarından geri olduğunu düşündüğünüz her durumda ayrıntılı değerlendirme gereklidir.

Kaba motor gelişim açısından 3 aylıkken başını tutmuyorsa, 6 aylıkken destekli 8 aylıkken desteksiz oturmuyorsa, 15 aylıkken henüz yürümemişse;

Dil gelişimi açısından 3 aylıkken agulamıyorsa, 1 yaşta anne baba demiyorsa, 2 yaşında 2 sözcüklü cümlesi yoksa gelişim geriliği ya da başka bir sorun olabilir.