Tortikollis

Tortikollis nedir ?

Eğik boyun anlamına gelir. Boynumuzu yana çevirmemizi sağlayan sternokleidomastoid kasının kısalması sonucu başın o taraf eğildiği duruma denir.

Tortikollis nedenleri  nelerdir?

En sık görülen neden yenidoğan döneminde veya ortalama 2 aylıkken saptanan doğuştan gelen konjenital musküler tortikollistir.

Bunun nedenleri arasında zor doğum veya travmatik doğum en başta gelir. Omurga anormallikleri, köprücük kemiği kırığı, beyin kanamaları, omurga tümörleri, beyin tümörleri, göz kasları ile ilgili sorunlar, şaşılık, kulak burun boğazla ilgili enfeksiyonlar, travma gibi nedenler de tortikollise neden olabilir.

Tortikollis tanısı nasıl konur ?

Hastanın öyküsü ve muayenesiyle düşünülür. Bazı doğuştan olan tortikollislerde boyundaki sternokleidomastoid kası içinde kitle tespit edilebilir. Çok iyi bir muayeneyle başka sorunlar olup olmadığı incelenmelidir.  Özellikle zor doğum öyküsü olan çocuklarda serebral palsi gelişim riski göz önünde bulundurularak nörolojik gelişimi çok iyi değerlendirilmeli bu çocuklar riskli bebek izlemine alınmalıdır.

Tortikollis tanısı için hangi tetkikler yapılmalıdır?

Kas ultrasonografisi tanıda yardımcıdır. Bazı hastalarda düz boyun grafileri istenebilir. Kafada kitleden kanamadan şüpheleniliyorsa manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi de yapılabilir. Ömurga ile ilgili ayrıntılı görüntülemeye gerek duyulursa yine MRG veya BT yapılabilir.  

Tortikollis tedavi edilebilir mi?

Erken tanı her zaman daha yararlıdır. Fizik tedavi programı uygulanmalıdır. Nadiren uzun vadede düzelme olmazsa cerrahi gerekli olabilir.

TOP