Zeka Testi

Zeka testi (IQ) nedir ?

Bireylerin ya da çocukların zihinsel becerilerini ya da zekasını diğer bireylerle karşılaştırmak üzere standart yöntemlerle değerlendiren testlerdir. İngilizce İntelligence Quotient’ un kısaltması IQ olarak da kısaca bilinmektedir.


Kaç yaşlar arasında zeka ölçümü yapılır?

Şu anda sıklıkla kullanılmakta olan WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children) testi 6-16 yaşlar arasındaki çocuklarda zeka düzeyini sayısal olarak değerlendiren bir testtir. Başka diğer test yöntemleri de (Stanford–Binet Intelligence Scales) kullanılabilir.


Küçük çocuklarda ve bebeklerde zeka nasıl ölçülür?

Küçük çocuklarda zeka sayısal olarak ölçülmez ancak yaşıtlarına göre geri olup olmadığı ya da kaç yaş civarında olduğu belirlenebilir. Bayley Scales of Infant Development testi 0-3 yaşlar arasında çocuğun motor, zihinsel ve davranışsal becerilerini ölçer.


Gelişimsel tarama testleri nelerdir ?

Zekayı sayısal olarak bildirmeyen ancak çocuklarda yaşıtlarına göre gelişim geriliği olup olmadığını anlamak üzere kullanılan Denver-II testi, AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) gibi testlerdir.

 

DENVER-II TESTİ nedir?

Denver-II testi 0-6 yaş arasındaki çocukların sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket becerilerinin yaşıtlarına göre uygun olup olmadığını değerlendiren bir testtir. Her çocuğa uygulanabilir ancak özellikle riskli bebeklerin izleminde yararlıdır.

TOP