Riskli Bebek

Riskli bebekler gelişim geriliği olma riski taşıyan bebeklerdir.

Prematüreler (Normalde doğması gerekenden erken ve küçük doğanlar) İkiz ya da çoğul gebelikler sonrası doğanlar Normal zamanda doğmasına karşın düşük doğum ağırlığı ile doğanlar Doğum sırasında kordon dolanması, kaka yutması gibi nedenlerle ya da başka nedenlere bağlı solunum sıkıntısı yaşayanlar Yoğun bakım ünitelerinde yatmak zorunda kalanlar; yoğun bakım ünitelerinde sepsis, menenjit gibi enfeksiyon geçirenler, sarılık nedeniyle kan değişimi yapılanlar, Gebelik sırasında annede hipertansiyon, diabet, enfeksiyon, ilaç kullanım öyküsü olanlar Doğum öncesi ya da doğum sonrasında saptanmış beyin gelişim anormalliği olan bebekler riskli bebeklerdir.

Riskli bebeklerin izlemi gerekli midir?

Evet, riskli bebeklerin nörolojik açıdan izlemi bebeklerin gelişim geriliklerinin erken saptanıp erken tedavisine olanak sağlar.

TOP